Regisztráció
10. Magyar Ökológus Kongresszus
Pannon Egyetem, Veszprém
2015. augusztus 12-14.
Állapot
Nincs bejelentkezve

Prezentációk

Ez a lista mutatja a feltöltött és jóváhagyott előadásokat és posztereket. Várhatóan még növekedni fog, ahogy a kongresszus résztvevői feltöltik a saját absztraktjaikat.

Az absztraktleadási határidő 2015. május 31..

Prezentációk
Cím Típus
Abonyi András :
A taxonszám – ökoszisztéma funkció kapcsolata potamoplankton esetében a Loire folyó példáján
Oral
Ádám Réka , Bidló András , Ódor Péter , Somay László , Bölöni János :
Faállomány szerkezeti- és talaj jellemzők hatása a gyepszint fajösszetételére cseres - kocsánytalan tölgyes erdőkben
Poster
B-Béres Viktória , Lukács Áron , Török Péter , Kókai Zsuzsanna , Novák Zoltán , T-Krasznai Enikő , Tóthmérész Béla , Bácsi István :
Ökológiai csoportok szerepe alföldi kisvízfolyás kovaalgáinak kolonizációs vizsgálataiban – holisztikus szemléletű kombinált ökológiai csoportok használhatósága
Poster
Balogh János , Fóti Szilvia , Papp Marianna , Pintér Krisztina , Koncz Péter , Posta Katalin , Nagy Zoltán :
A szárazság hatása hazai gyepek szénforgalmára és annak összetevőire
Poster
Bán Viktória , Kelemen Krisztina , Csicsek Gábor , Ortmann-né Ajkai Adrienne , Horváth Győző :
Kisemlősök makro- és mikroélőhely léptékű asszociáltságának vizsgálata felújító lékvágásos erdőgazdálkodással kezelt erdőrezervátum pufferterületén
Poster
Bede-Fazekas Ákos , Somodi Imelda :
Éghajlati adatok statisztikai leskálázása a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) keretében megvalósuló ökológiai modell számára
Oral
Beleznai Orsolya , Dreyer Jamin , Harwood James D. , Samu Ferenc :
Hőstressz hatása az uborkabogár kártételére és predátoraira
Oral
Benedek Veronika , Englert Péter , Oborny Beáta :
„Plant in the labyrinth” – a környezeti heterogenitás és a növekedési lépték viszonya
Oral
Bereczki Krisztina , Engel Rita , Szabó Krisztina , Takács Tünde , Boros Gergő , Báldi András :
Különböző ökoszisztéma szolgáltatások kölcsönhatása körömvirág példáján
Poster
Bihaly Áron , Vaskor Dóra , Szalai Márk , Sárospataki Miklós :
Féltermészetes élőhelyfoltok mennyiségének és milyenségének hatása a napraforgót látogató megporzó együttesekre
Poster
Botta-Dukát Zoltán :
Alapelvek és elméletek szerepe és haszna a terepi kutatásban
Oral
Botta-Dukát Zoltán , Lhotsky Barbara , Kovács Bence , Rédei Tamás , Ónodi Gábor , Csecserits Anikó , Lengyel Attila :
Társulási szabályok változása a produktivitás gradiens mentén
Poster
Böszörményi Anikó :
Hány mag van a süntök (Echinocystis lobata) termésében? – Egy jól ismert trade-off újabb elemzése a hullámtéri inváziós növények világából
Poster
Buczkó Krisztina :
Skálafüggő, „objektum-orientált” diatóma kutatás
Oral
Császár Péter , Gallé Róbert , Szpisjak Nikolett , Lőrinczi Gábor , Torma Attila , Tölgyesi Csaba :
Tetővel és tölcsérrel ellátott talajcsapdák hatása ízeltlábúak és gerincesek gyűjtésére
Oral
Csathó András István , Bede Ádám , Czukor Péter , Páll Dávid Gergely , Szilágyi Gábor , Sümegi Pál :
Interdiszciplináris kutatások a hortobágyi Ecse-halom komplex értékelése kapcsán
Poster
Cseh Viktória , Körmöczi László , Zalatnai Márta , Erdős László , Ódor Péter , Tölgyesi Csaba , Torma Attila , Gallé Róbert , Török Péter , Kiss Péter János , Bátori Zoltán :
Természetközeli növényzet szerveződése a Maros töltésein: tájtörténet, fajösszetétel és ökológiai adottságok
Poster
Csicsek Gabor , Hollós Roland , Lukács Márió , Magyaros Viktor , Varga Tiffán Dóra , Vida Alexandra , Ortmann-né Ajkai Adrienne , Horváth Ferenc :
A Bükkhát Erdőrezervátum állapotleírása és értékelése
Poster
Csicsek Gabor , Hollós Roland , Magyaros Viktor , Keller Szandra , Újlaky Béla , Horváth Ferenc , Ortmann-né Ajkai Adrienne :
Illír gyertyános-tölgyesek aljnövényzeti és cserjeszintjének vizsgálata
Poster
Csörgő Tibor , Kovács Szilvia , Lang Zsolt , Ágh Nóra , Harnos Andrea :
Növekvő protandria a kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) tavaszi vonulásában a Kárpát-medencében
Poster
Czóbel Szilárd , Maglódi Gábor , Bugár Adrienn , Kurucz Kata , Szirmai Orsolya :
Hegyi tundra vegetáció térbeli mintázata és dominancia viszonyai
Oral
Deák Balázs , Valkó Orsolya , Radócz Szilvia , Kirmer Anita , Tischew Sabine , Tóth Katalin , Miglécz Tamás , Kelemen András , Tóth Edina , Sonkoly Judit , Kapocsi István , Kiss Réka , Tóthmérész Béla :
Fajgazdag magkeverékek fejlesztése természetvédelmi gyeprekonstrukciós programokhoz
Poster
Deák Balázs , Tóthmérész Béla , Valkó Orsolya , Sudnik-Wójcikowska Barbara , Moysiyenko Ivan I. , Bragina Tatyana M. , Apostolova Iva , Dembicz Iwona , Bykov Nikolai I. , Török Péter :
Kulturális emlékek és természetvédelem – Kunhalmok szerepe a sztyeppi élőhelyek és gyepi specialista fajok megőrzésében
Oral
Dulai Sándor , Pócs Tamás , Jean-Pierre de Vera , Radnai Zsófia , Borbély Péter , Háló Balázs , Tarnai Réka , Kereszturi Ákos :
Mars-analóg környezeti tényezők hatása földi eredetű kriptobiotikus kérgek fotoszintézisére és túlélésére
Oral
Eck-Varanka Bettina , Hortváth Eszter , Kováts Nóra , Hubai Katalin , Paulovits Gábor , Ferincz Árpád :
Vízi növények genotoxikus karakterének vizsgálata kagyló mikronukleusz teszttel
Oral
Endresz Gábor , Mojzes Andrea , Kalapos Tibor :
Talajszárazodásra adott növényi válaszok arbuszkuláris mikorrhiza kapcsolattal és anélkül inváziós és nem inváziós füveknél
Poster
Engel Rita , Szabó Krisztina , Abrankó László , Füzy Anna , Takács Tünde :
Különböző eredetű arbuszkuláris mikorrhiza gombák hatása a majoránna, a citromfű és a körömvirág hatóanyag-termelésére
Oral
Engloner Attila , Szegő Dóra :
A vízjárás hatása a nád szaporodására és klonális diverzitására
Oral
Farkas Edit , Lőkös László , Biró Bernadett :
A biológiai és kémiai diverzitás összefüggésének néhány példája a lichenológiából
Poster
Farkas Edit , Biró Bernadett :
A hazai Cetrelia zuzmófajok elterjedési és élőhely-ökológiai viszonyai
Poster
Flórián Norbert , Dudás Péter , Dányi László , Dombos Miklós :
Extrém aszály hatása Collembola populációk dinamikájára egy kiskunsági homokpusztagyepen
Poster
Fóti Szilvia , Balogh János , Herbst Michael , Papp Marianna , Koncz Péter , Bartha Sándor , Zimmermann Zita , Komoly Cecília , Szabó Gábor , Margóczi Katalin , Acosta Manuel , Nagy Zoltán :
Metaanalízis gyepek talajlégzésének térbeli mintázatáról
Poster
Geltsch Nikoletta , Moskát Csaba , Elek Zoltán , Bán Miklós , Stevens Martin :
Hogyan változott a kakukk és nádirigó tojások foltmintázata az elmúlt száz évben?
Poster
Gergócs Veronika :
Az erdei talajban élő mezofauna összetételének szerepe az avar lebontásában
Oral
Grigorszky István , Dévai György , Palombi Barbara , Viski Vivien , Somlyai Imre , Nagy Sándor Alex :
Adalékok az algaplankton-közösségeket formáló tényezőkhöz felszíni vizeinkben
Oral
Gyarmati Ádám , Dr. Szabó Péter :
Optimális metabolikus mintázatok kialakulása évszakosan változó környezetben
Poster
Hammer Tamás , Sinkovics Borsika Csenge , Bókony Veronika , Papp Sándor , Pipoly Ivett , Somogyi Réka , Evans Karl , Liker András :
Lepkehernyók mennyiségének és időbeli változásának vizsgálata erdei és városi területeken
Oral
Hargitai Rita , Herényi Márton , Nagy Gergely , Nyiri Zoltán , Eke Zsuzsanna , Török János :
A táplálékellátottság, a környezeti hőmérséklet és a költési egyedsűrűség hatásai a széncinege tojásának jellemzőire
Poster
Harnos Andrea , Lang Zsolt , Petrás Dóra , Rózsa Lajos :
A tetvek (Phthiraptera) testméretének koevolúciós ökológiája
Oral
Hidy Dóra , Nagy Zoltán , Barcza Zoltán :
A BBGC MuSo modell: az emberi tevékenység, a környezeti változások és az ökológiai rendszerek kölcsönhatásának modellezési lehetőségei
Oral
Hollós Roland , Sass Vivien , Csicsek Gabor , Ortmann-né Ajkai Adrienne :
Mesterséges lékek kis léptékű vegetációdinamikájának vizsgálata SDR-szimplex módszer alkalmazásával
Poster
Horváth Ferenc , Mázsa Katalin , Aszalós Réka , Lukács Márió , Bölöni János :
Erdőrezervátumok egységes állapotleírása és értékelése a felsőtárkányi Vár-hegy példáján
Poster
Horváth Győző , Tóth-Pajor Olivia , Széchenyi Alexandra , Schmidt Kornél :
A Kis-Balaton növekvő vízborítású lápterületeinek jellemző kisemlős együttesei: fajkompozíció, gyakoriság, természetvédelmi érték
Poster
Horváth Győző , Rácz Arnold , Oldal Miklós , Jakab Ferenc :
Kisemlősök vírusfertőzöttségének tér-időbeli változása erdőrezervátumi területén
Oral
Hrács Krisztina , Papp Ibolya Zita , Kukovecz Ákos , Brezina Brigitta , Wilk Tímea , Nagy Péter :
Nano- és nagyszemcsés cink-oxid ökotoxikológiai hatása két eltérő táplálkozásmódú és életmenetű szabadon élő fonálféreg fajra
Poster
Hubai András Gábor , Oborny Beáta :
Térhódítási vágta: kockázat és siker a klonális növekedésben
Oral
Jakuschné Dr. Kocsis Tímea :
A keszthelyi csapadékösszegek éghajlat-statisztikai jellemzése 1871-2010 között
Oral
Jónás Bianka , Harnos Andrea , Csörgő Tibor :
Mire jók a biometriai adatok? Egy alternatív madárvonulás-kutatási módszer bemutatása a hurokvonulás példáján
Oral
Kaszap Adrien , Sebők Flóra , Dobolyi Csaba , Szoboszlay Sándor , Kriszt Balázs :
Réz és kadmium hatása talajok gombaközösségeire mikrokozmosz kísérletben
Poster
Katona Krisztián , Fehér Ádám , Szemethy László :
Vadhatás-monitoring: a patás fajok-erdei vegetáció kapcsolatok természetességének mérése
Oral
Kertész Miklós , Aszalós Réka , Lelleiné Kovács Eszter , Arany Ildikó , Vári Ágnes , Kelemen Eszter , Lazányi Orsolya , Biró Marianna , Czúcz Bálint :
Indikátorok használata az ökoszisztéma szolgáltatások becslésére – egy esettanulmány
Oral
Kertész Péter , Nagy Zoltán , Pintér Krisztina :
Gyepvegetáció Biomassza-becslése multispektrális távérzékeléssel
Poster
Kiss Balázs , Lupták Réka , Kis Alexandra , Kákai Ágnes :
Egy inváziós gyümölcskártevő, a pettyesszárnyú muslica (Drosophila suzukii) gyors elterjedése Magyarországon
Oral
Knapp G. Dániel , Berek-Nagy Péter János , Imrefi Ildikó , Németh B. Julianna , Hegedűs Panna , Tamás László , Herczeg Gábor , Kovács M. Gábor :
Félszáraz homokterületek sötét szeptált endofiton (DSE) gyökérkolonizáló gombái – diverzitás és funkció
Oral
Koleszár Gergő , Nagy Zoltán , Vicei Tibor Tamás , Szabó Sándor :
A perifiton algák szerepe a hínárnövények versenyében
Oral
Koncz Péter , Pintér Krisztina , Hidy Dóra , Balogh János , Papp Marianna , Fóti Szilvia , Horváth László , Nagy Zoltán :
Az ország első farm szintű üvegházgáz mérlege
Oral
Kósa Ádám , Hubai Katalin , Németh Dávid , Kacsala István , Padisák Judit :
Vízhőmérséklet hatása az avarlebomlás sebességére
Poster
Kovács Bence , Ódor Péter :
A faállomány és a mikroklíma összefüggései őrségi erdőkben
Oral
Kovács Bence , Aszalós Réka , Bidló András , Boros Gergely , Dombos Miklós , Elek Zoltán , Flórián Norbert , Guba Erika , Samu Ferenc , Sass Vivien , Somay László , Ódor Péter :
Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata – egy új kísérlet bemutatása
Poster
Kovács-Hostyánszki Anikó , Földesi Rita , Kőrösi Ádám , Somay László , Elek Zoltán , Markó Viktor , Sárospataki Miklós , Bakos Réka , Varga Ákos , Báldi András :
A vad beporzók kiemelkedő jelentősége az almáskertek terméssikerének növelésében
Poster
Kovacsics-Vári Gergely :
A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) allergizáló hatása és a környezetszennyezés közötti összefüggések vizsgálata
Oral
Kövendi-Jakó Anna , Csecserits Anikó , Halassy Melinda , Török Katalin :
Homoki gyepek restaurációja során felhasznált fajok csíraképességének elemzése
Poster
Kröel-Dulay György :
A vegetáció válasza a klímaváltozásra
Oral
Kun Róbert , Szépligeti Mátyás , Szentirmai István , Bartha Sándor :
Mocsárréti állományok koordináltsága a diverzitás- és biomassza varianciájának tekintetében Relations between the variation of diversity and biomass in differently used marsh meadow stands in the point of view of the coordination state
Poster
Kurucz Kata , Saláta Dénes , Czóbel Szilárd :
Erdőszerkezet vizsgálat a Gödöllői-dombság egyik mezei juharos-tölgyes állományában
Poster
Kurys Anita , Heltai Miklós , Lanszki József :
Az együtt élő aranysakál és vörös róka táplálék-összetételének összehasonlító vizsgálata
Poster
Lang Zsolt :
A béta diverzitás multiplikatív felbontása
Oral
Lanszki József , Zalewski Andrzej , Heltai Miklós :
Terresztris ragadozóemlős-fajok táplálkozási niche-elkülönülése: a forrásfelosztás-hipotézis tesztelése
Oral
Lelleiné Kovács Eszter , Barcza Zoltán , Hidy Dóra , Horváth Ferenc , Czúcz Bálint , Kertész Miklós :
A szénforgalom mint ökoszisztéma szolgáltatás indikátor – biomassza-produkció becslése egy kiskunsági mintaterületen
Poster
Lelleiné Kovács Eszter , Botta-Dukát Zoltán , Kovács-Láng Edit , Schmidt Inger Kappel , Kröel-Dulay György :
A talajlégzés hőmérsékletfüggése európai cserjésekben
Poster
Lengyel Attila , Aszalós Réka , Botta-Dukát Zoltán , Ónodi Gábor , Kertész Miklós :
Egy tűzeset hatása nyílt homokpusztagyepek dinamikájára
Oral
Lengyel Attila , Csecserits Anikó , Kertész Miklós , Kovács Bence , Lhotsky Barbara , Ónodi Gábor , Rédei Tamás , Botta-Dukát Zoltán :
Fajkompozíciós és funkcionális 'distance decay' kiskunsági gyepekben
Poster
Lengyel Edina , Stenger-Kovács Csilla :
Szikes tavak élőhely-rekonstrukciós sikerességének megítélése bentikus kovaalga közösségek alapján
Oral
Lepesi Nikolett , Botta-Dukát Zoltán , Somodi Imelda :
Prediktív ökológiai modellek valószínűségi becsléseinek binarizációs stratégiái a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) számára
Poster
Liker András :
A felnőttkori ivararány változatosságának okai és szaporodási rendszerekre gyakorolt hatásai
Oral
Löki Viktor , Tökölyi Jácint , Süveges Kristóf , Lovas-Kiss Ádám , Takács Attila , Sramkó Gábor , Hürkan Kaan , Nagy Tímea , Bíró Éva , Fekete Réka , Ljubka Tibor , Molnár V. Attila :
Törökországi temetők, mint veszélyeztetett orchideák élőhelyei
Oral
Lőrinczi Gábor , Módra Gábor , Maák István Elek :
Eszközhasználat és -preferencia a nyeles hangya (Aphaenogaster subterranea) táplálékszerzése során
Oral
Lövei Gábor :
Mesterséges préda alkalmazása ragadozás intenzitásának összehasonlító mérésére szabadföldi körülmények között
Oral
Lukács Márió , Csicsek Gábor , Ortmann-né Ajkai Adrienne , Vida Alexandra , Horváth Ferenc :
A Vétyem Erdőrezervátum állapotleírása és értékelése
Poster
Maak Istvan Elek , Kiss Anett , Marko Balint :
Szemét vagy táplálékforrás: tetemek sorsa a Formica polyctena hangyafajnál (Hymenoptera: Formicidae)
Oral
Marschall Marianna , Sütő Szidónia :
Különböző mértékű kiszáradásnak alávetett Porella platyphylla újranedvesedést követő fiziológiai regenerációjának sajátosságai
Oral
Miholcsa Tamás , Csörgő Tibor :
Távérzékelés használata az énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris) vedlő- és telelőterületeinek meghatározására
Oral
Nagy Júlia Anna , Bartholy Judit , Pongrácz Rita , Pieczka Ildikó , Breuer Hajnalka , Hufnagel Levente :
A klímaváltozás XXI. század végéig várható regionális hatása az Európában vadon élő emlősök élőhelyeire az ENSEMBLES szimulációk felhasználásával
Oral
Németh Brigitta , Vincze Ernő , Pipoly Ivett , Papp Sándor , Preiszner Bálint , Seress Gábor , Hammer Tamás , Liker András , Bókony Veronika :
Széncinegék (Parus major) ragadozóval szembeni viselkedése az élőhely-urbanizáció függvényében
Oral
Oborny Beáta :
Mi kell a vegetatív szaporodáshoz? A forráshasznosításon alapuló érvek áttekintése
Oral
Ódor Péter , Papp Viktor , Kutszegi Gergely , Németh Csaba , Szűcs Péter , Guba Erika , József Júlia , Benedek Lajos :
Az erdőgazdálkodás holtfa viszonyokra és szaproxyl biodiverzitásra gyakorolt hatása az Északi középhegységben
Oral
Ónodi Gábor , Winkler Dániel , Csörgő Tibor :
A nagy fakopáncs (Dendrocopos major, Linnaeus 1758) interszexuális forrásfelosztása invazív fafajok jelenlétében
Oral
Ónodi Gábor , Kertész Miklós , Ódor Péter , Botta-Dukát Zoltán , Kovács-Láng Edit , Lhotsky Barbara , Kröel-Dulay György :
Növényi biomassza-becslési módszerek összehasonlítása homokpusztagyepekben
Poster
Padisák Judit :
Fitoplankon: a társulásökológia kezdeteitől a funkcionális csoportokig
Oral
Pálmai Tamás , Szabó Beáta , Padisák Judit :
Különböző divízióba tartozó algafajok ökofiziológiai plaszticitásának jellemzése
Oral
Papp Marianna , Balogh János , Pintér Krisztina , Fóti Szilvia , Posta Katalin , Nagy Zoltán :
Autotróf és heterotróf komponensek aránya homoki legelő talajlégzésében
Poster
Papp Sándor , Vejnovic Andrea , Hammer Tamás , Vincze Ernő , Preiszner Bálint , Pipoly Ivett , Seress Gábor , Bókony Veronika , Liker András :
Városi és erdei széncinegék (Parus major) kockázatvállaló viselkedésének vizsgálata a fészkelés alatt
Oral
Pásztory-Kovács Szilvia , Jakab Szilvia , Szabó Krisztián , Horváth Márton :
A parlagi sas (Aquila heliaca) és a pusztai sas (Aquila nipalensis) hibridizációjának molekuláris vizsgálata
Poster
Pintér Krisztina , Koncz Péter , Balogh János , Fóti Szilvia , Nagy Zoltán :
Legelt és kaszált gyep szén-dioxid mérlegének összehasonlítása
Oral
Pósa Patrícia , Barczi Attila , Gyulai Ferenc , Mravcsik Zoltán :
Honfoglalás és Árpád-kori gyógynövényeink diverzitása
Oral
Radnai Zsófia , Pócs Tamás , Kereszturi Ákos , Tarnai Réka , Dulai Sándor :
Intakt kriptobiotikus kérgek fotoszintézise extrém mennyiségű só, oxidáló ágensek és perklorát hatása alatt, összefüggésben a marstalaj ökológiai adottságaival
Poster
Rédei Tamás , Barabás Sándor , Csecserits Anikó , Kröel-Dulay György , Lellei-Kovács Eszter , Lhotsky Barbara , Ónodi Gábor , Pándi Ildikó , Somay László , Szitár Katalin , Török Katalin :
A tájhasználat növényi biodiverzitásra gyakorolt hatásai a Homokhátságon
Oral
Rózsa Lajos , Apari Péter , Müller Viktor :
A szepszis, mint „mikrobiom zendülés”
Oral
Rudolf Kinga , Morschhauser Tamás , Pál-Fám Ferenc , Botta-Dukát Zoltán :
Gombaközösségek és edényes növényközösségek közötti összefüggések vizsgálata különböző természetességű vegetációtípusokban, a Belső-Cserehátban
Poster
Sáfrán Nikolett , Szigeti Viktor , Kis János , Kőrösi Ádám :
Kültakaró, színezet és hőháztartás a kis Apolló-lepkénél (Parnassius mnemosyne)
Poster
Salamon Dóra , Monár István , Molnár-Láng Márta , Szopkó Dóra , Pálfi Xénia , Tarnai Réka , Prónay Judit , Dulai Sándor :
A vízhiány hatása a fotoszintetizáló apparátus hőmérsékleti stabilitására különböző termőhelyekről származó vadbúza (Aegilops) és búza vonalakban
Poster
Samu Ferenc , Szabóky Csaba , Horváth András , Neidert Dóra , Tóth Miklós :
Maradvány löszgyepfoltok lepkeközösségei: az élőhely és a tájhasználat szerepe fennmaradásukban
Oral
Sárospataki Miklós , Bakos Réka , Donkó Bettina , Pintér Orsolya , Szalai Márk , Vaskor Dóra :
Agrártájba ékelődött természetközeli élőhelyfoltok szerepe a megporzó együttesek fenntartásában
Poster
Seres Anikó , Nagy Péter István , Szakálas Judit , Boros Gergely , Ónodi Gábor , Kröel-Dulay György :
Extrémaszály-kezelés hatása egy homokpusztagyep domináns fűfajainak a lebomlására
Poster
Soltész Zoltán , Seres Nándor :
Miért kell takarítani a kék vércse költőládákat?
Poster
Somodi Imelda , Bölöni János , Molnár Zsolt :
Magyarország többrétegű potenciális vegetációbecslésének (PNV) lehetséges alkalmazásai
Oral
Somogyi Balázs , Horváth Győző :
A vörös róka (Vulpes vulpes) befogott kisemlősök prédálására adott funkcionális válasza
Poster
Somogyi Balázs , Horváth Győző :
Kisemlősök abundancia viszonyai és mozgásmintázatának változása a vörös róka predációs nyomásának függvényében
Oral
Somogyi Boglárka , Németh Balázs , Csuti Péter , Szabó Ferenc , Vörös Lajos :
Mit okoz a vörös eltolódás? – a vízalatti fényviszonyok ökológiai hatásai sekély tavakban
Oral
Stenger-Kovács Csilla , Hajnal Éva , Lengyel Edina , Buczkó Krisztina , Padisák Judit :
Hagyományos és újgenerációs diverzitás metrikák alkalmazása kis szikes tavakban.
Oral
Szabó Beáta , Lengyel Edina , Padisák Judit , Stenger-Kovács Csilla :
Kis szikes tavak kovaalga diverzitásának mintázata stressz gradiensek mentén
Oral
Szabó Borbála , Bakonyi Gábor :
Egy növényvédőszer multi- és transzgenerációs hatása a Folsomia candida (Collembola) fajra
Oral
Szabó Péter :
Endogén ciklusok, Turing féle mintázatképződés és koegzisztencia ökológiai közösségekben
Oral
Szalai Márk , Papp Komáromi Judit , Szeder Fruzsina , Túri Balázs , Ottó Lilla , Kiss József :
Féltermészetes élőhelyek ökoszisztéma szolgáltatásának számszerűsítése őszi búzában: a biológiai károsító-szabályozás példája
Oral
Szalai Márk , Papp Komáromi Judit , Tóth Ferenc , Szeder Fruzsina , Schermann Dániel , Kiss József :
Veresnyakú árpabogár (Oulema melanopus) gyérítésének mint ökoszisztéma szolgáltatásnak mérése őszi búza táblákban
Poster
Szanyi Szabolcs , Katona Krisztián , Rácz István András , Varga Zoltán , Nagy Antal :
A Beregi-sík kárpátaljai részének egyenesszárnyúi (Orthoptera: Ensifera, Caelifera)
Poster
Szanyi Szabolcs , Nagy Antal , Varga Zoltán :
Poszméh-fajok (Bombus spp., Apidae, Hymenoptera) viráglátogatási preferenciái kárpátaljai gyepterületeken
Poster
Szemethy László , Biró Zsolt , Ujhegyi Nikolett , Keller Norbert , Tóth Bálint , Kovács Imre , Patkó László , Schally Gergely :
Az AKG program apróvad állományra gyakorolt hatásának elemzése
Oral
Szép Tibor , Nagy Károly , Nagy Zsolt , Tóth Péter , Halmos Gergő :
A biodiverzitás aggasztó helyzete a hazai agrárélőhelyeken a gyakori madarak alapján – segítenek-e az agrár-környezetgazdálkodási programok?
Oral
Szopkó Dóra , Molnár-Láng Márta , Molnár István , Darkó Éva , Dulai Sándor :
Ozmotikus és ionikus stresszt követő regenerációs képesség vizsgálata árpa kromoszómát hordozó búza vonalakban
Oral
Szurdoki Erzsébet , Ódor Péter , Papp Beáta :
Sziklagyepi mohaközösségek dinamikájának vizsgálata a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében
Poster
Tholt Gergely , Beleznai Orsolya , Kajtor Zsombor , Pertics Botond , Samu Ferenc :
A predációs stress hatása a csíkos gabonakabóca (Psammotettix alienus) táplálkozási sikerességére
Oral
Torma Attila , Turóczy Tamás , Bozsó Miklós , Gallé Róbert :
Táj és élőhely jellemzők hatása eltérő életmenet jellegű poloskák diverzitására
Oral
Tóth Dániel , Jánosa Gergely , Zelles Mónika , Polgári Botond , Rácz Arnold , Horváth Győző :
A fajkompozíció, a közösségi struktúra és a gyakori fajok térbeli szegregációjának denzitásfüggő változása lékvágással fragmentált erdőfoltokban
Poster
Tóth Katalin , Török Péter , Kelemen András , Simon Edina , Miglécz Tamás , Lukács Balázs , Radócz Szilvia , Tóthmérész Béla , Valkó Orsolya :
A magbank szerepe a szikes gyepek fajgazdagságának fenntartásában és kialakításában
Poster
Tóth Viktor :
Magas vízszint hatása a Balaton nádasaira
Oral
Tóth Zsolt , Hornung Erzsébet , Ónodi Gábor , Kröel-Dulay György :
Az extrém aszály hatásának vizsgálata a szerves anyag bomlására egy klímamanipulációs kísérletben
Poster
Tölgyesi Csaba , Körmöczi László , Zalatnai Márta , Erdős László , Bátori Zoltán :
Vegetációs határok dinamikájának vizsgálata kiskunsági gyepközösségeken
Oral
Török Katalin , Csecserits Anikó , Halassy Melinda , Kövendi-Jakó Anna , Somodi Imelda , Dezsényi Péter :
Természetközeli élőhelyek létrehozása iparterületen
Oral
Török Péter , T-Krasznai Enikő , B-Béres Viktória , Bácsi István , Borics Gábor , Tóthmérész Béla :
Magyarázza-e a funkcionális diverzitás változása a biomassza és fajgazdagság kapcsolatát leíró egycsúcsú görbe kialakulását fitoplankton közösségekben?
Oral
Trenyik Petra , Barczi Attila , Czóbel Szilárd :
Idős mag és sarj eredetű kocsánytalan tölgy dominálta állományok egészségi állapotának összehasonlító vizsgálata
Poster
Tugyi Nóra :
Fotoheterotróf baktériumok előfordulása és ökölógiája hazai vizekben
Oral
Ujhegyi Nikolett , Biró Zsolt , Patkó László , Keller Norbert , Tóth Bálint , Kovács Imre , Szemethy László :
Az intenzív ragadozógyérítés hatása a mezei nyúl és a fácán állományára
Oral
Vajna Flóra , Szigeti Viktor , Kis János :
Virágmélység és pödörnyelvhossz kapcsolata a kis Apolló-lepkénél (Parnassius mnemosyne)
Poster
Valkó Orsolya :
Tradícionális és alternatív módszerek a gyepek biodiverzitásának megőrzésében: kaszálás, legeltetés, égetés
Oral
Varga Csaba :
Szupraindividuális humán környezettoxikológia: elmélet és gyakorlat
Oral
Vicei Tibor Tamás , Koleszár Gergő , Szabó Sándor , Szabó Sándor , Nagy Zoltán :
Hínárnövények dominanciájának változásai egy tápelemgrádiens mentén
Oral
Zsófi Zsolt , Villangó Szabolcs , Pálfi Zita , Ladányi Márta , Bálo Borbála , Bencsik Ottó , Pátyi Tímea , Szekeres András :
Az antocianin összetétel és kivonhatóság, valamint a szőlőbogyók textúra változásának vizsgálata az érés folyamán különböző termőhelyeken és évjáratokban
Poster